S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.

Larens kozmetika

 Naši partneri:

Rakovina, liečba a prevencia rakoviny

lacná dovolenka, last minute dovolenka, CA Androméda tour Liptovský Mikuláš

 

 
 
 

» Obchodné podmienky
Obchodné podmienky

 

Všeobecné ustanovenia

 • Tieto všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim uzatvorené prostredníctvom systému elektronického obchodu (ďalej len "e-shop"). Predávajúcim sa rozumie spoločnosť Bollo, s.r.o. so sídlom Medze 496/19, 031 05 Liptovský Mikuláš, IČO: 50 352 059, DIČ: 2120 330 388, IČ DPH: SK2120330388 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka č.:65793/L (ďalej len ako „predávajúci“).
 • Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho a vo svojom aktuálnom znení tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy. V prípade, ak nie je medzi predávajúcim a kupujúcim dohodnutá trvalá kúpno-predajná zmluva v písomnej forme, považuje sa elektronická objednávka v e-shope na internetových stránkach www.zdravy-zivot.sk za návrh k uzavretiu zmluvy medzi kupujúcim a predávajúcim, ktorú predávajúci potvrdením objednávky akceptuje.
 • Predávajúcim sa rozumie prevádzkovateľ e-shopu.
 • Kupujúcim sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá prostredníctvom nákupného košíka odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku, spracovanú systémom e-shopu.
 • Tovarom sa rozumejú všetky produkty uvedené v platnom prehľade na stránkach e-shopu.
 • Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky obchodu na internetových stránkych www.zdravy-zivot.sk a cenu tohoto tovaru, spracovaný systémom obchodu. 

Objednávanie tovaru

E-shop

 • Objednávanie v e-shope funguje prostredníctvom nákupného košíka.
 • Pri objednávke tovaru kupujúci vyplní povinné polia vo formulári, inak sa objednávka nedá potvrdiť.
 • Objednávky sú do systému zaraďované v poradí v akom prichádzajú.
 • Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých, registračným formulárom požadovaných údajov a náležitostí, ktoré umožnia bezproblémové doručenie zásielky.
 • Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh zmluvy a sú považované za záväzné.
 • K akceptovaniu návrhu na zmluvu zo strany predávajúceho dôjde potvrdením elektronickej objednávky.
 • Prijatie elektronickej objednávky a zmena jej statusu je oznámená kupujúcemu prostredníctvom e-mailu.
 • Kupujúci má možnosť objednávku zrušiť alebo zmeniť len v prípade, že status objednávky nebol mailom oznámený ako – expedované.
 • Zmeny alebo zrušenie objednávky je akceptované výlučne telefonicky na telefónnom čísle (+421) 0907 874 958 alebo prostredníctvom e-mailu na objednavka@zdravy-zivot.sk.
 • Pokiaľ objednávaný tovar nie je na sklade a nebude ho možné z rôznych dôvodov doobjednať tak, aby bol kupujúcemu doručený v rámci dodacej lehoty, upozorní predávajúci kupujúceho e-mailom alebo telefonicky na dané skutočnosti. Kupujúci má právo v takomto prípade svoju objednávku zrušiť alebo upraviť podľa vzájomnej dohody.
 • K vlastnému uzavretiu kúpno-predajnej zmluvy dochádza prevzatím tovaru kupujúcim.
 • Hodnota uvedená na potvrdenej objednávke je konečná. 

Telefonicky

 • Objednávku môžete nahlásiť aj telefonicky na čísle - Orange: (+421)0907 874 958.
 • Zákazník nadiktuje svoje kontaktné údaje, výrobok, ktorý si objednáva a počet kusov. K objednávke sa ešte pripočíta poštovné podľa platných podmienok.

E-mailom

 • E-mail zaslať na objednavka@zdravy-zivot.sk, kde je potrebné uviesť kontaktné údaje, telefonický kontakt, výrobok, počet objednávaných kusov a spôsob prevzatia. K objednávke sa ešte pripočíta poštovné podľa platných podmienok.

Ceny tovaru

 • Ceny tovarov sú udané pri každom výrobku v e-shope v EUR. Predávajúci nie je plátca DPH. Predávajúci sa zaväzuje dodržať ceny uvedené v potvrdenej objednávke kupujúceho.
 • Predajca má právo ceny aktualizovať a meniť v prípade zmien cien na trhu alebo od svojho dodávateľa a podobne aj bez upozornenia. 

Spôsob platby

 • Platby za tovar sa môžu uskutočniť na dobierku prostredníctvom Slovenskej pošty, bankovým prevodom, alebo prostredníctvom platobnej brány GoPay.
 • Kupujúci dostáva faktúru ako daňový doklad, ktorú je v prípade reklamácie potrebné predložiť.

Dodávka tovaru

 • Miestom plnenia zmluvy sa rozumie sídlo (bydlisko) alebo miesto podnikania kupujúceho uvedené v registračnom formulári obchodu alebo v objednávkovom formulári. Tovar bude dodaný predajcom s využitím služieb tretích subjektov (Slovenská pošta).
 • Predávajúci dodá tovar kupujúcemu čo možno v najkratšej dobe po prijatí elektronickej objednávky, zvyčajne 2 - 7 pracovných dní. Doba pre dodanie tovaru môže byť vo výnimočných prípadoch dlhšia, o čom bude kupujúci včas informovaný predajcom.
 • Predávajúci dodá objednaný tovar kupujúcemu na dobierku.
 • Predávajúci k hodnote tovaru zaslaného prostredníctvom Slovenskej pošty prípadne kuriérskej spoločnosti účtuje poplatok za poštovné a to nasledovne:
 1. 3 € + 0,50 € pri platbe na dobierku, ak hodnota objednávky je do 55 € 
 2. 3 € pri platbe bankovým prevodom ak hodnota objednávky je do 55 €
 3. 0 € ak hodnota objednávky je vyššia ako 55 €
 • V prípade, že objednávka nemôže byť úplne vybavená z titulu napríklad výpadku niektorého z objednaných tovarov, kupujúci zaplatí poštovné podľa čiastky uvedenej v objednávke. Za dodatočne zaslaný tovar z už čiastočne vybavenej objednávky sa poštovné neplatí. 
 • Prepravná firma ručí za zásielku do okamihu odovzdania konečnému zákazníkovi. Pri preberaní si zásielku prezrite a v prípade viditeľného poškodenia či dokonca straty časti tovaru s dopravcom spíšte protokol a zásielku nepreberajte. Hneď ako nám dopravca zásielku vráti, okamžite Vám vyexpedujeme nový tovar.
 • Ak nebolo poškodenie alebo čiastočná strata obsahu zásielky pri jej prevzatí zjavné, oznámte nám túto neskôr zistenú skutočnosť bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 24 hodín od doručenia zásielky. Poškodený tovar Vám bude okamžite nahradený novým ihneď po jeho vrátení predajcovi. Cenu za doručenie poškodeného tovaru hradí predajca. 
 • Osobný odber je možný po predchádzajúcom telefonickom dohovore. V tomto prípade sa poštovné neúčtuje. 

Vrátenie tovaru

 • Kupujúci má právo tovar vrátiť bez udania dôvodu do 14 dní od doručenia tovaru. V takomto prípade zašle kupujúci tovar na vlastné náklady na adresu sídla spoločnosti: Bollo, s.r.o, Medze 19, 031 05 Liptovský Mikuláš, spolu s vyplneným formulárom
 • Vrátený tovar nezasielajte na dobierku! 
 • Po prevzatí a skompletizovaní vráteného tovaru budú peniaze do 14 dní poukázané na účet kupujúceho. 
 • Tovar, ktorý je vrátený bez udania dôvodu musí byť zabalený v originálnom balení, nepoškodený ani neotváraný (neporušená ochranná hliníková fólia alebo ochranná známka na viečku), inak nebude vrátenie tovaru akceptované. 
 • Po dohode môže byť vrátenie sumy uskutočnené formou výmeny za iný tovar v zodpovedajúcej hodnote, ktorý bude zaslaný buď s ďalšou objednávkou zákazníka alebo samostatne. Ak sa tovar zasiela samostatne (v prípade výmeny tovaru) poštovné sa neúčtuje, avšak iba v prípade, že sa jedná o jeho prvú výmenu. 

Reklamácia tovaru

 • Kupujúci je povinný všetok tovar, dodaný predajcom, prezrieť čo najskôr po jeho dodaní a skontrolovať úplnosť dodávky. Akékoľvek odchýlky medzi dodaným tovarom a tovarom uvedenom na sprievodnom doklade je kupujúci povinný oznámiť do 3 pracovných dní predajcovi. Po tomto termíne sa považuje dodávka za úplnú. 
 • Akceptujú sa reklamácie len tovaru zakúpeného v našom e-shope po preukázaní dokladu o zaplatení tovaru - resp. jeho kópie. 
 • Kupujúci vyplní reklamačný list a reklamovaný výrobok zašle na vlastné náklady spolu s kópiou faktúry na adresu predávajúceho: Bollo, s.r.o., Medze 19, 031 05 Liptovský Mikuláš. Poštovné ani iné poplatky nevraciame. 
 • Reklamácie tovaru budú vybavované v súlade s Obchodným zákonníkom Slovenskej republiky. 
 • Nie je možné vrátiť alebo vymeniť tovar po uplynutí jeho doby spotreby. 

Dozorný orgán

 • Sídlo dozorného orgánu. Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj, Predmestská 71, P.O. BOX B-89, 011 79 Žilina 1, odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa, tel. č.: 041/7632130, fax č.: 041/7632139, email: za@soi.sk.

Ochrana osobných údajov

 • Plne rešpektujeme súkromie svojich zákazníkov, avšak pre vybavenie objednávky potrebujeme niektoré osobné údaje, ktoré budú použité výlučne pre zaslanie objednaného tovaru a pre komunikáciu so zákazníkom. V prípade, že nechcete, aby boli Vaše osobné údaje uložené v našej databáze, môžete si tovar objednať telefonicky, prípadne uveďte v "Poznámke k objednávke" žiadosť o ich vymazanie ihneď po jej vybavení.
 • Prevádzkovateľ internetového obchodu zdravy-zivot.sk týmto prehlasuje, že s osobnými údajmi svojich zákazníkov, získanými registráciou pri vytváraní zákazníckeho účtu, nakladá v zmysle "Zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov".
 • Z vyššie uvedeného zákona plynie i povinnosť neposkytnutia získaných osobných údajov tretej strane. Výnimkou je, pri výbere spôsobu doručenia tovaru prepravnou službou, poskytnutie nevyhnutne potrebných údajov externému dopravcovi, za účelom doručenia zásielky.
 • Podľa § 20 ods. 3 vyššie uvedeného zákona sa prevádzkovateľ internetového obchodu zdravy-zivot.sk súčasne zaväzuje, že na prianie zákazníka, vymaže neodkladne jeho osobné údaje z databázy internetového obchodu.
 • Prevádzkovateľ internetového obchodu si vyhradzuje právo odstúpiť od záruky bezpečného zaobchádzania s osobnými údajmi zákazníkov v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom - hackerom. V takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

Záverečné ustanovenia

 • Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené, ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka Slovenskej republiky. 
 • Práva odberateľa vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Z.z. v znení neskorších právnych predpisov zostávajú týmito podmienkami nedotknuté. 
 • Kupujúci dostáva faktúru ako daňový doklad, ktorú je v prípade reklamácie potrebné predložiť. 
 • Predávajúci ani odberateľ nezodpovedá za oneskorené plnenie svojich záväzkov vyplývajúcich z týchto podmienok, ak takéto oneskorenie bolo spôsobené "vyššou mocou" alebo okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť, a takáto strana má právo na primerané predĺženie lehoty pri plnení svojich záväzkov. 
 • Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, so spracovaním a uchovávaním osobných údajov, ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.

 

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť dňa 13. októbra 2016.

Y2Q0MWM